weloveucp.com news database VIP account account search
 
Date A-Z
 
1996.8.14 Kumagaya VOGUE
1. Furan YUE NI・・・
2. Setsudan
3. Shoukei Hatan Sekai
4. Kakuu TO Genjitsu・・・
 
1996.8.16 Niigata O-DO HALL
1. Maimu
2. obje×××
3. Lu:Ciel
4. Shoukei Hatan Sekai
5. Setsudan
6. Furan YUE NI・・・
 
1996.8.29 Osaka amHALL
1. obje×××
2. Setsudan
3. Maimu
4. Shoukei Hatan Sekai
5. Furan YUE NI・・・
Released
2014-03-21
Details
1. obje×××
2. Setsudan
3. Maimu
4. Shoukei Hatan Sekai
5. Furan YUE NI・・・
La:Sadie's - 1996.8.29 Osaka amHALL
Released
2007-08-00
Details
1. Lu:Ciel
La:Sadie's - Lu:Ciel
Released
1997-02-14
Details
1. Obje×××
La:Sadie's - Obje×××
Released
1996-12-20
Details
1. NoroWARETA Rakuen NO Kage...
2. Setsudan
3. Maimu
4. KaeRAZERU Kioku…
5. Furan YUENI…
6. Kakuu to Genjitsu... Live
La:Sadie's - NoroWARETA Rakuen NO Kage...
Released
1996-10-21
Details
1. ・・・Seimei NO Tsumi・・・
La:Sadie's - ・・・NokoSARETA Kioku NO Monogatari・・・
Released
1996-08-29
Details
1. Maimu
2. KaeRARETA Kioku...
La:Sadie's - Jyuujika NI SasaGERU Yume Midori
Released
1996-08-10
Details
1. Maimu
2. Furan YUENI...
La:Sadie's - Jyuujika NI SasaGERU Yume Ao
Released
1996-08-10
Details
1. Kakuu TO Genjitsu...
La:Sadie's - Seimei NO Tsumi...
Released
1996-04-15
Details
1. KaeRAZARE Kioku...
La:Sadie's - KaeRAZARU Kioku...
Released
1996-04-15
Details
1. Kakuu to Genjitsu...
La:Sadie's - Kakuu TO Genjitsu...
Released
1996-01-14
Details
1. Furan YUE NI・・・
2. Setsudan
3. Shoukei Hatan Sekai
4. Kakuu TO Genjitsu・・・
La:Sadie's - 1996.8.14 Kumagaya VOGUE
Released
0000-00-00
Details